Cihaz gürültü yapıyor

Son güncelleme zamanı 25.11.2019 21:55

Çağıltı, gıcırdama veya tıkırtı sesleri

Bunlar kompresör tarafından üretilen normal seslerdir.

Çalışma sesleri yeni soğutucu akışkan formülü nedeniyle eski cihazlardakinden farklı olabilir.

Akma, çalışma, damlama veya köpürme sesleri 

Bunlar yoğuşturucu tarafından üretilen normal seslerdir.

Çalışma sesleri yeni soğutucu akışkan formülü nedeniyle eski cihazlardakinden farklı olabilir.

Düzenli vuruntu sesi 

Soğutma sırasında saniyede 2-3 defa düzenli vuruntu sesi.

Bunlar soğutucu akışkan enjeksiyon işlemi tarafından üretilen normal seslerdir.

Çalışma sesleri yeni soğutucu akışkan formülü nedeniyle eski cihazlardakinden farklı olabilir.

Uğultu, vızıltı veya titreşim sesi

Bu kompresördeki mekanik bileşenlerce üretilen normal bir çalışma sesidir.

Çatlama veya patırtı sesi. 

Çatlama veya patırtı sesi bir günde 2-10 defa duyulur.

Bunlar otomatik buz çözme işlemi tarafından üretilen normal seslerdir ve zaman içinde daha seyrek hale gelmelidir.

Tıklama sesi

Bu termostatın açılması ve kapanması ile üretilen normal bir çalışma sesidir.

Titreşim veya tıkırtı sesleri.

Bu sesler cihazın arkasındaki boru sistemi bir duvar veya dolaba temas ediyorsa ortaya çıkabilir. Bunun cihazın çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Cihaza herhangi bir şey temas ediyor mu?

Cihazı hareket ettirmeyi deneyin ya da dolap veya dekoratif panelleri ayarlayın. Bu titreşim sesini durdurmalıdır.

Sorun, cihazın arka cidarı üzerinde bir borunun hafifçe hareket ettirilmesi ya da yerine sabitlenmesi ile de çözülebilir.

Cihazın içindeki herhangi bir nesne birbirine dokunuyor mu?

Cihazın içinde bulunanların arasındaki mesafeyi artırmak bu sorunu gidermelidir ve bunun hava dolaşımını iyileştirme gibi ek bir yararı da vardır.

Cihaz üzerine herhangi bir şey koydunuz mu?

Cihazın üst kısmından öğelerin alınması sorunu gidermelidir.

Kompresör çalışmaya başlarken ve dururken devam eden tıklama sesi

Sürekli bir tıklama sesi, bir yazılım sorununa veya arızalı bir kompresör başlatma rölesine bağlı olabilir.

Bu sorunun cihazın sıfırlanması ile çözülmesi mümkün olabilir. Cihaz, fişin prizden yaklaşık bir saat çıkartılması ve ardından cihazın tekrar çalıştırılmasıyla sıfırlanabilir.

Eğer bu sorun tekrar ortaya çıkarsa, bir servis mühendisi tarafından kontrol edilip düzeltilmelidir.

Bir Servis Talebi Oluşturun
Bir Servis Talebi Oluşturun

Uzman Electrolux teknisyenleri tarafından sabit fiyat onarımı sunduğumuz bir bölgedesiniz. Ürününüzü inceleyecek, sorununuzu xx TL ücret karşılığında, gerekli yedek parçalar da dahil, çözeceğiz.